Facebook Twitter Google Plus Linkedin
Bağlantı
Green Kütüphane
Müşteri Destek
Proje ve Özel Taşımalar

PROJE VE ÖZEL TAŞIMALAR

 
GREENEKS® Standart araçlarla, normal şartlar altında taşınamayan, uzunluk, genişlik, yükseklik ve ağırlık bakımından farklılığı ne olursa olsun, ölçü dışındaki tüm malzemeleri, nakliyenin gerçekleştirilebilmesi için özel araçlar ve izinler gerektiren yüklere sunulan, özel bir hizmettir.  Yurt içi ve yurt dışında lojistik anlamdaki her türlü desteği zamanında ve sorunsuz olarak gerçekleştirir, proje ve özel taşımalarda kombine taşıma imkanları sunar.
 
GREENEKS® Proje Taşıma süreçlerinin tüm aşamalarında  analiz, plan, tasarı, yönetim ve danışmanlık hizmetleri verir. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümleri özel olarak tasarlarız ve Bu alanda verilen hizmetler sırasında, lojistik operasyonlarınız hem iş süreçleriniz hem de şirket stratejileriniz ile birlikte ele alınır ve ticari beklentileriniz doğrultusunda yürütülür.
 
Uzman danışmanlarımız, Proje Taşımacılık iş süreçlerinizin gerektiğinde yeniden yapılandırılması yönünde sizlerle birlikte çalışır.
 
GREENEKS® (GPT)  altı aşamalı bir süreci kapsar;
 
Hazırlık ve Anlayış Bütünlüğü:  Ortak proje anlayışını oluşturma ve proje hazırlıkları
 
Analiz:  İhtiyaçlarınızın detaylı belirlenmesi
 
Tasarlama:  Proje sınırlarını çizme, Proje ürünlerini belirleme ve anlaşmalar
 
Planlama:  Projenin Detaylı Belirlenmesi
 
Uygulama:  Projenin hayata geçirilmesi çalışmaları
 
Sonuçlandırma ve Kontrol:  Proje ürünlerinin hazırlanması ve kontrolü, Proje Taşıma süreçlerinin analizi, raporlaması ve optimizasyonu maliyetlerin minimuma indirilmesi ve projenin bitmiş olarak müşteriye devredilmesi, müşteri adresinde takip ve kontrolü