Facebook Twitter Google Plus Linkedin
Bağlantı
Green Kütüphane
Müşteri Destek
Kalite Politikası

Uluslararası Kara Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetler sunan şirketimiz;

Grup içi ve nihai müşterilerimizin hizmet   kalitesi, fiyat, termin süresi ve sosyal   uygunluk beklentilerini tam olarak   algılayıp   eksiksiz karşılamayı ve müşteri   memnuniyeti sürekliliğini sağlamayı,

Hizmet kalitesinde istenen seviyeye   ulaşmak nihai müşterilerin beklentilerini   dikkate almayı ve bunu yerinde hizmet kalitesi ile sağlamayı,

Hizmette kanunen ve kalite ile ilgili karşılaşılacak riskleri en erken aşamada bilimsel yöntemler kullanarak öngörüp engellemeyi ve böylelikle sıfır hatayı hedeflemeyi,

 

Standart iş yapış şekillerini belirleyerek hizmet verdiğimiz her noktada aynı kaliteyi sağlamak,

Şirket süreçleri arasındaki ilişkiyi gözeten bir kalite yönetim sistemi yürütmeyi ve bu sistemi geliştirmeyi,

Tüm çalışanların şirketimiz amaç ve hedefleri doğrultusunda katılımını sağlamayı,

Tedarikçileri ile karşılıklı faydaya dayalı iş ilişkisi yürütmeyi ve ana tedarikçilerinin kalite yönetim sistemi kurma ve yönetmelerini desteklemeyi,

Taahhüt ederiz.

Genel Müdür