Facebook Twitter Google Plus Linkedin
Bağlantı
Green Kütüphane
Müşteri Destek
İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız                       

 
 
GREENEKS® İK politikasını işin gerektirdiği yetkinliklere sahip, değişimlere uyum sağlayabilen, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, iletişimi güçlü, enerjik insanları organizasyona kazandırmak ve kazandırdığı personel ile uzun süreli çalışma anlayışı içinde personel motivasyonu ve gelişimini sağlayıcı faaliyetler planlamak ve yürütmek olarak belirlemiştir.
 
 
GREENEKS®'in yönetim ve kalite politikaları öncelikle insan odaklıdır. Kariyer gelişimine olanak tanıyan yapısıyla, iyi eğitim görmüş insanları bünyesine çeken GREENEKS®, personelinin deneyimini artırmaya özen gösteren görev paylaşımlarının yanı sıra, şirket içi eğitim ve seminer faaliyetleriyle de sektörde gereksinim duyulan nitelikli insan gücünün ortaya çıkmasına katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmaların bir sonucu olarak, GREENEKS®bilgi ve deneyimi gençliğin dinamizmiyle ustaca birleştirebilen, sektördeki az sayıda firmadan biri olmayı başarmıştır.