Facebook Twitter Google Plus Linkedin
Bağlantı
Green Kütüphane
Müşteri Destek
Bilgi Güvenliği Politikası

GREENEKS Uluslararası Taşımacılık San. Ve Tic. A.Ş. Üst Yönetimi bünyesinde bulunan kapsam dahilindeki departmanlar;

Operasyon, Mali ve İdari İşler, Satınalma, Bilgi İşlem, Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme, İK gibi faaliyetlerinin elektronik bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı bilgi güvenliği politikamız dâhilinde;

Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi,

Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamayı,

Firmamıza, müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olmak ve bu riskleri yönetmeyi,

Eğitim ve danışmanlıkta süreklilikle bilgi güvenliği olgusuna firma genelinde tam katılım ve bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık yaratmayı,

Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmeyi,

Taahhüt ederiz.